การรักษาแนวแมกซ์ เกอร์สัน (Max Gerson Therapy)

การรักษาแนวแมกซ์ เกอร์สันเป็นแนวทางเลือกอีกทางในการรักษาโรคมะเร็งร้าย โดยที่หลักการของการรักษานั้นจะเน้นเจาะจงไปที่อาหารที่รับประทาน การใช้ชีวิต และการเสริมภูมิให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น

การบำบัดด้วยวิธีนี้ได้มาจากการที่น้องและทุกๆ คนศึกษามาจากหลายๆ สถาบันที่ใช้การรักษาในแนวของแมกซ์ เกอร์สัน พวกเราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านบ้าง

อย่างไรก็ตามพวกเราได้เพียงรวบรวมเอกสารมาเพิ่มข้อมูลที่เวบนี้ โดยมิได้เพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวลงไปในเวบ แต่เพราะว่าพวกเรามิอยากใส่ข้อมูลของสถาบันหรือสถานที่การรักษาที่ได้มาเพื่อเป็นการโฆษณาให้กับสถาบันเหล่านั้น

ความคิดเห็น

ขออนุญาต จขว. คัดลอกบทความนี้ บางทีอาจนำไปสำเนาแจกจ่ายให้ผู้สนใจการรักษาแนวแมกซ์ เกอร์สัน

ขออนุญาต คัดลอกไปใช้เพื่อบำบัดอาการมะเร็งของอา ครับ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • To post pieces of code, surround them with <code>...</code> tags. For PHP code, you can use <?php ... ?>, which will also colour it based on syntax.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • You may quote other posts using [quote] tags.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Comment Input

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <img> <center> <font> <u> <br/>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.