เครื่องดื่มแนวทางชีวจิต

แนวทางชีวจิตนั้นจะต้องดื่มน้ำให้ถึง 6 แก้วภายในหนึ่งวัน และเครื่องดื่มน้นควรเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำเอนไซม์ ซึ่งมีน้ำหลากชนิดให้สามารถเลือกใช้ได้ โดยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม