การเตรียมสภาพร่างกาย

ร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถต่อสู้กับโรคและทนต่อการรักษาได้ นอกจากนั้นยังมีผลต่อการตอบสนองต่อการรักษาได้อย่างดี การให้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งที่มีร่างกายผอมมากๆ พบว่าได้ผลการตอบสนองน้อยกว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ภาวะโภชนาการที่ดี เพราะผู้ป่วยที่มีภาวะโภชนาการไม่ดีมักจะได้รับยาเคมีบำบัดไม่ครบตามที่กำหนดไว้ และเกิดผลเสียต่อระบบการสร้างเม็ดเลือด ดังนั้นผู้ป่วยควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมที่จะรับการรักษาต่อไป ดังนี้

1. รับประทานอาหารให้ครบสัดส่วน คือ มีแป้ง เนื้อสัตว์ ไขมัน ผัก ผลไม้ ไข่ และนม
2. ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตร
3. ดูแลความสะอาดของร่างกายทั่วไป ถ้ามีฟันผุหรืออักเสบในช่องปากควรถอนฟันให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
4. สร้างสุขนิสัยในการขับถ่ายให้เป็นปกติ
5. พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง
6. ออกกำลังกายตามความเหมาะสม