รายละเอียดเกี่ยวกับการให้ยาเคมีบำบัด

วิธีการให้ยาเคมีบำบัด

เคมีบำบัดมีวิธีการให้หลายวิธี คือ

1. โดยการรับประทานทางปาก
2. โดยการฉีด ซึ่งฉีดได้หลายทาง
2.1. ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
2.2. ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ อาจจะฉีดเข้าหลอดเลือดโดยตรง หรือผสมกับน้ำเกลือ แล้วหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ
2.3. ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งโดยใช้สายเข้าไปทางหลอดเลือดแดงแล้วดันยาเข้าไปทางสายนั้น ถึงก้อนเนื้องอกโดยตรง
2.4. ฉีดยาเข้าไปในช่องว่างของร่างกาย เช่น ในช่องปอด ช่องท้อง หรือกระเพาะปัสสาวะ
2.5. ฉีดยาเข้าไขสันหลัง