ภาวะอารมณ์จิตใจ

ภาวะอารมณ์จิตใจ

อารมณ์เปลี่ยนแปลง เช่น ซึมเศร้า กลัว โกรธ หรือรู้สึกหมดหวัง มักเกิดขึ้นได้เสมอ ผู้ป่วยต้องการกำลังใจ และความช่วยเหลือจากครอบครัวญาติพี่น้อง การได้คุยเปิดเผยความรู้สึก ความต้องการของผู้ป่วยกับเพื่อนฝูง ครอบครัว แพทย์ พยาบาล หรือคนอื่นที่เข้าใจผู้ป่วยอาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจขึ้นได้ และควรเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันใหม่บ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความจำเจเบื่อหน่าย ทำใจให้พร้อมที่จะมารับยาอย่างสม่ำเสมอ มีทัศนคติที่ดีต่อการรักษา มองโลกในแง่ดี

อาการที่ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ และพยาบาล

1. น้ำหนักลดหรือเพิ่มอย่างเห็นได้ชัด
2. เลือดออกไม่หยุด
3. มีไข้สูงเกิน 38 องศา หรือตัวร้อน
4. ท้องเดินหรือท้องผูกอย่างรุนแรง
5. ปวดมาก
6. หายใจลำบาก
7. คลื่นไส้ อาเจียนอย่างรุนแรง
8. มีแผลในปากมากจนทำให้รับประทานอาหารไม่ได้ และกลืนลำบาก