ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องเงินค่ารักษา

ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องเงินค่ารักษาจะทำอย่างไร

เนื่องจากค่าตรวจ ค่ารักษา และค่ายามักมีราคาแพง ถ้าผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องเงิน ขอผู้ป่วยอย่าได้ท้อถอย และอย่าได้เกรงใจที่จะปรึกษาขอความช่วยเหลือจากพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย ในปัจจุบันมีระบบการช่วยเหลือทางด้านการเงินที่ดีขึ้น ผู้ป่วยจงอย่าวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา จนทำให้ผู้ป่วยขาดโอกาสที่จะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย